UTBILDNING

    Home »
  1. UTBILDNING

HLR EDUCATION

HLR Education Örebro AB drivs av Veronica Jakobsson. Vi har över 30 års erfarenhet inom sjukvården och är specialistutbildade inom anestesi, akutsjukvård och trauma. Vi har även lång erfarenhet av att utbilda i HLR och hjärtstartare.
Hemsida:
Facebook:

TYSSLINGE FRISKOLA

Vi har engagerade och välutbildade lärare. Det är viktigt för oss att se alla elever och ge dem den hjälp de behöver för att främja deras utveckling. Vi har sju klasser, årskurs F-6, med cirka 15 elever i varje klass.