Integritetspolicy GDPR

Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning, Dataskyddsförordningen GDPR, som reglerar hur bland annat företag och föreningar får behandla personuppgifter. Tysslinge företagare hanterar dessa uppgifter enligt följande.

I samband med att du blir medlem i Tysslinge företagare samlar vi in följande uppgifter:
Bransch, Företagsnamn, ev annat Juridiskt namn, Postadress, E-post, Kontaktperson, Tel, Mobil, Hemsida, Foton.

Denna information samlas i vårt medlemsregister och i en e-postlista för att kontakta och att fakturera samtliga medlemmar. För de medlemmar som vill används informationen dessutom i våra olika publika Informationssammanhang såsom: Katalog, skylt, bildspel, hemsida (medlemssammanställning, styrelse) och liknande. Vi delar inte med oss av denna information till andra på annat sätt. I samband med enskilda medlemsaktiviteter, t ex spontanluncher eller utbildningar, förekommer det att vi fotograferar för att lägga upp på Facebook eller i annan medlemsinformation. I dessa sammanhang frågar vi de närvarande om det är OK.

Medlemsregistret finns lagrat som ett Google kalkylark på nätet till vilket endast utvalda styrelsemedlemmar har inloggning. Om du vill kontrollera vilka uppgifter vi har i vårt medlemsregister kontakta oss på info@tysslingeforetagare.se.

Om du inte längre vill vara medlem i föreningen tar vi bort alla personuppgifter och sparar endast företagsnamnet för vår historik inom ett år. GDPR ansvarig är Tysslinge företagare och om du har några frågor kontakta oss på info(a)tysslingeforetagare.se Om du inte är nöjd med hanteringen av dina personuppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.