Varje år anordnar föreningen vintermarknaden Vinter i Tysslinge.
Du kan läsa mer om marknaden på vårt Facebook-evenemang.

Välkommen till Vintermarknaden med dess rika konst-, kultur-, hantverksliv och företagande.