Välkommen till Tysslinge företagare

  • Föreningen Tysslinge Företagare arbetar för att göra områdets företag och föreningar synliga och för att skapa en gemensam plattform genom nätverk och samverkan. Det gör vi bland annat genom regelbundna medlemsträffar och med evenemang ut mot allmänheten.

Föreningens kommande aktiviteter:

  • Årsmöte 21 mars kl 18:30, Viagården, föranmälan krävs

Information:

  • Våra träffar är kostnadsfria för dig som medlem och på våra luncher och frukostar får du som medlem ta med dig en gäst.

 

Följ oss på Facebook