Välkommen till Tysslinge företagare

  • Föreningen Tysslinge Företagare arbetar för att göra områdets företag och föreningar synliga och för att skapa en gemensam plattform genom nätverk och samverkan. Det gör vi bland annat genom regelbundna medlemsträffar och med evenemang ut mot allmänheten.

Föreningens kommande aktiviteter:

  • Vi anordnar marknaden Vinter i Tysslinge den 19:e november kl 11-16 vid Tysslingens naturcenter i Rånnesta.

Information:

  • Våra träffar är kostnadsfria för dig som medlem och på våra luncher och frukostar får du som medlem ta med dig en gäst.

 

Följ oss på Facebook

Vinter i Tysslinge

  • Vi anordnar Vinter i Tysslinge 2023! Kolla in vårt evenemang på Facebook.  Läs mer här!