LIONS CLUB KILSBERGEN

  1. Home
  2. »
  3. FÖRENINGAR
  4. » LIONS CLUB KILSBERGEN
Lions Club Kilsbergen
Beskrivning:

Lions Club International finns över hela världen med 1 350 000 medlemmar med likadana stadgar oavsett land. Det är dock de lokala klubbarna som utför arbetet med att samla in medel som gör det möjligt för oss att utföra vår hjälpverksamhet. Kulturstipendier, ungdomsledarstipendier, bekämpa onödig blindhet, sända tält till katastrofområden med mera. Vi får våra inkomster genom bland annat bössinsamlingar, konserter och gödselförsäljning. Lions cancerforskningsfond, plusgiro 90 09 40-8, är en av våra bidragsmottagare där 98,2 procent når fram. Förfrågningar om hjälpprojekt behandlas av klubben.

Kontaktinformation